รับรายงานการคาดการณ์ทางธุรกิจ

เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์สําหรับยุคดิจิทัล

สร้างอนาคตของอุตสาหกรรมด้วยโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมที่พร้อมสำหรับอนาคต

ในเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งมีบทบาทสําคัญในการสร้างความมั่นใจในการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการอย่างราบรื่น
โซลูชัน
Smart Tech ปฏิวัติภาคส่วนเหล่านี้ด้วยการยกระดับความปลอดภัย ให้การติดตามและตรวจสอบแบบเรียลไทม์ และทําให้ขั้นตอนการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ ด้วยระบบเฝ้าระวังขั้นสูง ธุรกิจสามารถปกป้องทรัพย์สินและสร้างความไว้วางใจระหว่างลูกค้าและหน่วยงานกํากับดูแลได้ ระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการ ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มผลผลิตในการทํางาน การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การบูรณาการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยสนับสนุนการทํางานร่วมกันและการสื่อสารแบบเรียลไทม์ ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลช่วยให้สามารถตัดสินใจเชิงรุกและบํารุงรักษาเชิงคาดการณ์ได้

เปลี่ยนวิธีที่ธุรกิจของคุณจัดการกับการขนส่งและโลจิสติกส์ โซลูชัน Smart Tech
ของเราช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลดค่าใช้จ่าย และมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล

พลิกโฉมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ในโลกโลจิสติกส์และการขนส่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โซลูชันการเฝ้าระวังที่มีการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ผ่านกล้องและเซ็นเซอร์ให้การป้องกันระดับสําคัญ ช่วยลดความเสี่ยงของการโจรกรรม การก่อกวน และการเข้าถึงสินค้าและยานพาหนะอันมีค่าโดยไม่ได้รับอนุญาต สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ปกป้องทรัพย์สินและการจัดส่งเท่านั้น แต่ยังสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ผู้ให้บริการประกันภัย และหน่วยงานกำกับดูแลอีกด้วย

ระบบเฝ้าระวังขั้นสูงของเรามีเทคโนโลยีการจดจําป้ายทะเบียนรถ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าเฉพาะยานพาหนะที่ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงพื้นที่หวงห้ามได้ นอกจากนี้ ยังใช้การจดจําใบหน้าเพื่อตรวจสอบพนักงานและผู้ขายที่ได้รับอนุญาต ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการดําเนินงานของคุณ

ยกระดับความปลอดภัยโดยรวมของธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ของคุณด้วยการเฝ้าระวังที่เข้มงวด ซึ่งช่วยลดการสูญเสียและส่งเสริมการดําเนินงานที่ราบรื่น

ใช้ประสิทธิภาพของงานที่ทำซ้ำโดยอัตโนมัติ เช่น การประมวลผลคําสั่งซื้อ การออกใบแจ้งหนี้ และการเตรียมเอกสาร ลดข้อผิดพลาดจากการทำด้วยตนเองและประหยัดเวลาเพื่อให้การดําเนินงานมีความคล่องตัวและเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น งานเอกสารที่เคยทําให้เกิดความล่าช้าและไร้ประสิทธิภาพจะได้รับการดำเนินการที่เร็วขึ้น ส่งผลให้สามารถจัดการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและลูกค้าพึงพอใจ

ด้วยระบบเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติทางธุรกิจ บริษัทโลจิสติกส์สามารถมุ่งเน้นการดําเนินงานในเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้น เช่น การกำหนดเส้นทางให้เหมาะสมและการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า ส่งเสริมการบูรณาการโซลูชันระบบดิจิทัลเพื่อการทํางานร่วมกันที่ราบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้นระหว่างสมาชิกในทีม ซัพพลายเออร์ และลูกค้า

ใช้ระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน และผลักดันความสําเร็จให้กับการดําเนินงานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของคุณ

การเปิดใช้งานการจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์และการอนุญาตให้บุคลากรที่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลสําคัญได้อย่างราบรื่นมีบทบาทสําคัญในการช่วยให้ธุรกิจของคุณมีข้อมูลในการตัดสินใจ ก้าวนําความผันผวนของอุปสงค์และรับประกันการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ราบรื่นด้วยกระบวนการที่คล่องตัวและการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุด

ด้วยโซลูชัน Smart Tech บริษัทของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพระดับสินค้าคงคลังและลดต้นทุน นำไปสู่ความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นและประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีขึ้น

ในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี้ ข้อมูลที่ทันเวลาและถูกต้องเป็นกุญแจสําคัญในการส่งมอบบริการที่ตรงเวลาและเชื่อถือได้ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและส่งเสริมความสัมพันธ์อันยาวนานกับลูกค้า

ปฏิวัติการดําเนินงานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ด้วยการบูรณาการและการทํางานร่วมกันแบบดิจิทัล ส่งเสริมการสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูลอย่างราบรื่นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซัพพลายเออร์ คู่ค้า และลูกค้าถูกรวมเข้าไว้ในเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน ช่วยให้สามารถอัปเดตสถานะการจัดส่งและความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้แบบเรียลไทม์

การแจ้งเตือนอัตโนมัติทำให้ทุกคนรับทราบข้อมูล ช่วยให้สามารถตอบสนองและวางแผนเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การแบ่งปันข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานทําให้บริษัทต่างๆ สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น การทํางานร่วมกันและการสื่อสารที่ดีขึ้นนี้ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานมีความคล่องตัวมากขึ้น ลดระยะเวลารอคอยสินค้า และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม

ความสามารถของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสําคัญจะพร้อมใช้งานสําหรับบุคลากรที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ทําให้มั่นใจได้ว่าการดําเนินงานด้านโลจิสติกส์จะราบรื่นและมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าแก่ลูกค้าในท้ายที่สุด

ปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์ของคุณผ่านข้อมูลเชิงลึกที่ถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องจากแหล่งข้อมูลจำนวนมาก การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับรูปแบบ แนวโน้ม และปัญหาคอขวดที่อาจเกิดขึ้น

การบํารุงรักษาเชิงคาดการณ์ช่วยป้องกันการชำรุดเสียหาย ลดเวลาหยุดทํางานที่มีค่าใช้จ่ายสูง และสร้างความมั่นใจในห่วงโซ่อุปทานที่ราบรื่น ระบุโอกาสในการประหยัดต้นทุน ปรับปรุงกระบวนการ และดำเนินการปรับปรุงอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มผลกําไรของคุณ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดส่งและตัวชี้วัดการดําเนินงานอื่นๆ ผ่านเครื่องมือการรายงานและขีดความสามารถด้านข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจของเรา

การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในการดําเนินงานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์นําไปสู่เส้นทางที่ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากรและกําหนดการส่งมอบที่ดีขึ้น สร้างระบบนิเวศโลจิสติกส์ที่พร้อมสําหรับอนาคตและมีความคล่องตัวโดยใช้ประโยชน์จากพลังของข้อมูล

โซลูชันที่มีประสิทธิภาพสําหรับการดําเนินงานด้านโลจิสติกส์

โซลูชันการจัดการเวิร์กโฟลว์ของ Canon: Therefore™

เสริมสร้างการทํางานร่วมกันและการสื่อสาร ติดตามสินค้า จัดการการเตรียมเอกสารได้อย่างง่ายดาย และบูรณาการกับระบบอื่นๆ เพื่อการเข้าถึงที่ดีขึ้น

โซลูชันการประมวลผลข้อมูลของ Canon: IRIS

ปรับปรุงการดําเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโซลูชันอัตโนมัติที่เก็บและรวมข้อมูลจากเอกสารที่เข้ามาได้อย่างราบรื่น

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิด

ปกป้องข้อมูลด้วยการวิเคราะห์วิดีโอแบบอัจฉริยะ ให้การจดจําใบหน้า การนับฝูงชน และการตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวเพื่อการปกป้องขั้นสูงสุด

ก้าวไปอีกขั้น

มาร่วมมือกันและค้นพบโอกาสในระบบดิจิทัลตั้งแต่วันนี้

พูดคุยกับเรา