รับรายงานการคาดการณ์ทางธุรกิจ
ค้นหาโซลูชันของเรา

ยินดีต้อนรับสู่อนาคตในโลกดิจิทัล

เพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจของคุณมีความยืดหยุ่นและเริ่มต้นการขับเคลื่อนไปสู่การเติบโตด้วยวิธีการใหม่

ค้นหาโซลูชันของเรา

ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยโซลูชันการเฝ้าระวังที่ทันสมัย

เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของสถานที่และบุคลากร

ค้นหาโซลูชันของเรา

ประโยชน์จากโซลูชันอัจฉริยะที่หลากหลาย

และเพิ่มผลผลิต ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในสถานที่ทํางานเพื่อนําหน้าคู่แข่ง

ค้นหาโซลูชันของเรา

ใช้ประโยชน์จากชุดโซลูชันอัจฉริยะที่หลากหลาย

และเพื่อเพิ่มผลผลิต ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในสถานที่ทํางานเพื่อนําหน้าคู่แข่ง

ค้นหาโซลูชันของเรา
ค้นพบ

หลักสามประการ

ของโซลูชันเทคโนโลยีอัจฉริยะ

Smart

Surveillance

 

ปกป้องธุรกิจและเมืองด้วยโซลูชั่นการเฝ้าระวัง

เรียนรู้วิธีการ

Smart

Workplace

 

เพิ่มผลงานและความร่วมมือในสถานที่ทํางานด้วยกระบวนการแบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ

เรียนรู้วิธีการ

Smart

Vertical

 

ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางานด้วยตนเองให้เป็นรูปแบบอัตโนมัติและเตรียมธุรกิจให้พร้อมสําหรับอนาคต

เรียนรู้วิธีการ
โซลูชันทั้งหมด

ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ เราตระหนักถึงความจำเป็นที่ธุรกิจจะต้องมีโซลูชันในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล เราจึงได้สำรวจวิธีที่จะช่วยลูกค้าของเราสามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และคุ้มค่า

Katagiri Norihiro

รองประธานอาวุโส

Canon Singapore

Regional DPBS Operations

ก้าวไปอีกขั้น

มาร่วมมือกันและค้นพบโอกาสในระบบดิจิทัลตั้งแต่วันนี้

พูดคุยกับเรา